MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

BEL ONS:
Installatiebedrijf Bakker BV staat voor duurzaam ondernemen. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht. Men noemt het ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierin komen drie hoofdonderwerpen naar voren die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, de 3 P’s. Ondernemen gericht op de economische prestaties (profit), respect voor de sociale kant (people) en binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).

Duurzaam ondernemen

Het duurzame ondernemen uit zich bij Installatiebedrijf Bakker BV in het scheiden van ons afval, gebruik van duurzame producten en de plaatsing van zonnepanelen op het dak van ons bedrijfspand. Als technisch installatiebedrijf leveren we waar mogelijk onze bijdrage aan duurzame oplossingen voor bouwen en verbouwen. Dat is goed voor de mensen en voor het milieu, en in de meeste gevallen wel degelijk kosteneffici├źnt.

Cradle to Cradle

Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijk. Installatiebedrijf Bakker BV is dan ook constant op zoek naar methoden om de bouw te verduurzamen. Cradle to Cradle is een concept dat een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen betreft. Hierin worden drie basisregels gehanteerd: afval is voedsel, zon is de energiebron en respect voor diversiteit.

Een belangrijk uitgangspunt is de toepassing van recyclebare materialen, die gerycled kunnen worden naar nieuwe bruikbare producten. Restproducten moeten kunnen worden hergebruikt of milieuneutraal zijn.

Biobased

In de biobased economy bestaan de grondstoffen voor productie – en uiteindelijke consumptie – uit biomasse: verbouwde gewassen en restafval van agrarische acitviteiten. Zo zijn er meer grondstoffen en energie nodig. Het omarmen van de biobased economy past niet alleen goed bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling naar duurzaamheid, maar vooral ook bij het karakter van installatiebedrijf Bakker. De voedzame bodem, de natuur, het bosrijke landschap, de agrarische activiteiten en het actieve, innoverende bedrijfsleven bieden een goede basis voor dit beleid. Zie voor het biobased Biosintrum te Oosterwolde in tabblad projecten.