Wat houdt zegelrecht in?

Zegelrecht houdt in dat een installateur de zegel van het energiebedrijf  in uw meterkast mag verbreken en deze mag vernieuwen. Daartoe is een contract getekend door de installateur met het energiebedrijf. Alleen een erkende installateur kan het zegelrecht aanvragen bij de energiebedrijven Enexis, Eneco, Nuon en Liander.

Voordat een bedrijf erkend installateur kan worden, dient het bedrijf te voldoen aan diverse zware eisen. MIB Nederland BV en Installatiebedrijf Bakker BV zijn erkende installateurs. U kunt dit nalezen op de website van de www.echteinstallateur.nl

Het zegelrecht is bedrijfsgebonden. Indien u een nieuwe zegel ontvangt dan wordt deze aangebracht met een zegeltang van het bedrijf.  De zegeltang bevat een stempel met een bedrijfsnummer van MIB Nederland BV of Installatiebedrijf Bakker BV.
Aan de hand van deze stempel/nummers is door het energiebedrijf eenvoudig te achterhalen wie het zegel heeft aangebracht en er kan op  die wijze geen misbruik worden gemaakt van deze bevoegdheid. Het zegelrecht biedt enkel het recht tot het spanningsloos maken en het vervangen van een doorgebrande zekering. Het geeft geen recht tot het verzwaren van de hoofdzekering of andere aanpassingen onder de Kwh-meter, dit moet u zelf bij het energiebedrijf aanvragen. MIB Nederland BV en Installatiebedrijf Bakker BV staan in voor een goede elektrotechnische installatie als wij een nieuw zegel hebben aangebracht in uw groepenkast.

Wij hebben een meldingsplicht bij onregelmatigheden m.b.t. de zegel. Als wij een groepenkast vervangen / aanpassen en wij moeten de zegel van het energiebedrijf verbreken dan kan het zijn dat wij onregelmatigheden constateren met de huidige zegel. Een installateur met zegelrecht is dus verplicht alle onregelmatigheden te melden aan het energiebedrijf. Dus als geen zegel aanwezig is of de zegel is al verbroken dan hebben wij de verplichting en interne afspraak dit te melden aan het energiebedrijf. Het kan namelijk zo zijn dat er met de meterstanden geknoeid is.

Het energiebedrijf komt dan langs en deze bepaalt wat er verder gaat gebeuren. Zegelrecht geeft ons alleen toestemming om de zegel van het energiebedrijf te verbreken en te vervangen. Als er geen toestemming is door zegelrecht of u verbreekt zelf uit eigen beweging de zegel dan krijgt u een boete en wordt er een nader onderzoek ingesteld door het energiebedrijf. U als verbruiker bent zelf verantwoordelijk voor de installatie en de bijbehorende zegels dus zorg er ook voor dat u een erkend installateur aan uw installatie laat werken.

Als u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op